Cases a Barcelona Cases a Barcelona
Àrees

Cases a Barcelona

Descripció

Cases a Barcelona

Barcelona és una ciutat espanyola, capital de la comunitat autònoma de Catalunya, de la província homònima i de la comarca del Barcelonès. Amb una població de 1.660.435 habitants a gener de 2023, és la segona ciutat més poblada d'Espanya i de la península ibèrica després de Madrid, i la desena de la Unió Europea. El seu àmbit metropolità compta amb una població de 5 797 356 habitants segons Eurostat, sent així la cinquena aglomeració urbana de major població i la més densament poblada de la Unió Europea.

Compta amb un PIB nominal de 142 223 milions € i un PIB per càpita nominal de 30 619 €, cosa que representa un PIB PPA per càpita de 36 240 €, sent la segona àrea metropolitana espanyola en activitat econòmica i la dissetena europea després de Londres, París, Rin-Ruhr, Amsterdam, Milà, Brussel·les, Moscou, Frankfurt del Main, Munic, Madrid, Berlín, Viena, Roma, Copenhaguen, Estocolm i Birmingham. És, amb diferència, la ciutat més turística d'Espanya –amb més de 12 milions de turistes i 35 milions de pernoctacions el 2023– i la més popular entre el visitant estranger, que va suposar el 80,8 % del total de visitants aquell mateix any .

Imatges

Ubicació

Propietats

WhatsApp